loading

4 tydzień Wielkiego Postu DP

Dzięki Chrystusowi otrzymaliśmy dar wiary i możemy cieszyć się obfitością Jego darów. Dziękując za to, prośmy o łaski potrzebne dla Kościoła i całej ludzkości.

     Wysłuchaj nas Panie, światłości świata.

1. Spraw, Panie, aby ochrzczeni zachowali wiernie otrzymaną łaskę i z radością pełnili Twoją wolę.

     Wysłuchaj nas Panie, światłości świata.

2. Przemień, Panie, serca stanowiących prawo i rządzących narodami, aby szanowali prawo chrześcijan do wyznawania swojej wiary.

     Wysłuchaj nas Panie, światłości świata.

3. Spójrz, Panie, na niewierzących i uwikłanych w różne sekty, aby dzięki Twojej łasce i szczeremu poszukiwaniu prawdy odnaleźli drogę do Ciebie.

     Wysłuchaj nas Panie, światłości świata.

4. Oświeć, Panie, ludzi pracujących w środkach społecznego komunikowania, aby przez swoją pracę i misję otwierali ludziom oczy na Boga obecnego w naszym życiu.

     Wysłuchaj nas Panie, światłości świata.

5. Umocnij, Panie, wszystkich chorych, niepełnosprawnych i zepchniętych na margines społeczeństwa i poślij im ludzi, dzięki którym odzyskają nadzieję.

     Wysłuchaj nas Panie, światłości świata.

6. Daj nam, Panie, prawdziwą pobożność, która nie potępia drugiego, ale prowadzi do spotkania z Tobą.

     Wysłuchaj nas Panie, światłości świata.

Boże, Ty w swojej hojności nie odmawiasz tego, o co Cię z ufnością prosimy. Wysłuchaj nasze prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.