loading

4 tydzień Wielkiego Postu

Bogu bogatemu w miłosierdzie z ufnością przedstawmy nasze błagania:

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

1. Udziel wszystkim kapłanom odwagi do głoszenia ludziom pogubionym i zalęknionym orędzia miłosierdzia.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

2. Daj wszystkim wrogom chrześcijaństwa łaskę opamiętania i wspomóż prześladowanych w wierze.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

3. Pozwól ludziom żyjącym w grzechach ciężkich doświadczyć w sakramencie pokuty przebaczającej miłości i wybacz im wszystkie przewinienia.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

4. Użycz wszystkim przeżywającym rekolekcje szczególnej łaski skupienia i otwartości serc, aby wydali bogate owoce nawrócenia.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

5. Spraw, by nasi bliscy zmarli, którzy zasnęli z nadzieją zbawienia, doświadczyli Twojego miłosierdzia.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

6. Oświeć nasze serca światłem swojej miłości, byśmy podejmowali uczynki miłosierdzia względem naszych potrzebujących braci.

Miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Miłosierny Ojcze, dziękujemy Ci za wszystkie łaski, którymi nieustannie nas obdarzasz. Przyjmij nasze prośby i nas wysłuchaj. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest