loading

4 tydzień zwykły

Do Boga, który zstąpił na ten świat, aby nas zbawić, zanieśmy nasze wspólne prośby:

1. Módlmy się za chrześcijan, aby różne drogi, którymi idą przez życie, prowadziły ich zawsze do Jedynego Boga.

2. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby ich posługa dzięki mocy Ducha Świętego była pokornym zwiastowaniem Bożej dobroci, miłości i mądrości.

3. Módlmy się za złamanych nieszczęściem, dotkniętych nieuleczalną chorobą i samotnych, aby nie zwątpili w Bożą Opatrzność.

4. Módlmy się za wszystkie małżeństwa i przygotowujących się do tego sakramentu, by zapraszając Boga do swojego życia, stale wzrastali we wzajemnej miłości, jedności i zgodzie.

5. Módlmy się za zmarłych polecanych w tej Eucharystii, aby mogli cieszyć się oglądaniem Boga twarzą w twarz.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladując Chrystusa, wsparci Jego łaską, mogli przezwyciężać zło i budować pokój w swoich środowiskach.

Niech będzie błogosławiony i uwielbiony Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym przez wszystkie wieki wieków.

Amen.