loading

4 tydzień zwykły

Do Chrystusa, który głosi nam Dobrą Nowinę, zwróćmy się z naszymi prośbami.

     Udziel nam Twojej pomocy, Panie.

1. Panie Jezu, prosimy za Ojca świętego, biskupów i prezbiterów o odwagę świadczenia o wielkości i mądrości Boga.

     Udziel nam Twojej pomocy, Panie.

2. Panie Jezu, prosimy za wątpiących w wierze o umocnienie i doświadczenie Twojej obecności.

     Udziel nam Twojej pomocy, Panie.

3. Panie Jezu, prosimy za cierpiących i spragnionych miłości o otwartość i pomoc bliskich.

     Udziel nam Twojej pomocy, Panie.

4. Panie Jezu, prosimy za tracących nadzieję o ufność i powierzenie się Twojej woli.

     Udziel nam Twojej pomocy, Panie.

5. Panie Jezu, prosimy za tych, którzy przeszli do wieczności, by radowali się Tobą w obecności świętych.

     Udziel nam Twojej pomocy, Panie.

6. Panie Jezu, prosimy Cię za nasze zgromadzenie eucharystyczne o wzrost w wierze, nadziei i miłości.

     Udziel nam Twojej pomocy, Panie.

Panie Jezu, nasz Zbawicielu, wysłuchaj naszych próśb i wspomóż nas w naszych potrzebach. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.