loading

4 tydzień zwykły

Chrystus Pan nieustannie nas wspiera w naszym ziemskim życiu i prowadzi do zbawienia. Wdzięczni za Jego pomoc i opiekę wspólnie wołajmy:

1. Módlmy się o nowe i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nigdy nie zabrakło szafarzy słowa Bożego i Eucharystii.

2. Módlmy się za strażaków i służby mundurowe, aby ich praca była na chwałę Bogu i na pożytek ludziom.

3. Módlmy się za lekarzy i pielęgniarki, aby w swoim zawodzie zawsze kierowali się dobrem pacjentów i z serdecznością podchodzili do każdego człowieka.

4. Módlmy się za ludzi, którzy noszą w swoim sercu nienawiść, aby dobry Bóg raczył skruszyć ich serca i otworzyć na działanie miłości.

5. Módlmy się za tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny, aby dzięki ofierze ze swojego życia jak najszybciej mogli mieć udział w uczcie zbawionych w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, aby każdy dzień był dla nas powodem do radości i abyśmy mężnie umieli świadczyć o Bogu w naszych środowiskach.

Uznajemy, Panie, że jesteśmy słabi i grzeszni, dlatego nie liczymy na własne zasługi, ale ufnie wierzymy w Twoją dobroć i pewni jesteśmy, że nas wspomożesz i wysłuchasz. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.