loading

4 tydzień zwykły DP

Do Jezusa Chrystusa, który ze szczególną troską pochyla się nad ludźmi potrzebującymi pomocy, zwróćmy się w ufnej modlitwie.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu.

1. Niech Pasterze Twojego Kościoła swoim życiem i postępowaniem ukazują wszystkim ludziom pewną drogę prowadzącą do zbawienia.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu.

2. Niech sprawujący władzę na całym świecie troszczą się o godne warunki życia dla wszystkich, zwłaszcza ubogich i tych, którzy stracili swoje mienie z powodu różnych kataklizmów.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu.

3. Niech osoby chore i ich bliscy otrzymają konieczną pomoc duchową i materialną, aby pomimo doświadczenia choroby i cierpienia mogli cieszyć się życiem.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu.

4. Niech nasi zmarli zostaną przyjęci w progach domu Ojca, aby mogli się cieszyć przebywaniem z Bogiem w niebie razem z aniołami i świętymi.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu.

5. Niech nam samym nieustannie towarzyszą święci aniołowie, abyśmy mogli podjąć możliwe dla nas działania mające na celu zapewnienie chleba powszedniego wszystkim mieszkańcom ziemi.

     Wysłuchaj, Panie, prośby swojego ludu.

Panie Jezu Chryste, który płaczących, ubogich i prześladowanych nazwałeś błogosławionymi wysłuchaj nas i pomóż nam patrzeć na nasze życie Twoimi oczami, abyśmy w zabieganiu o sprawy doczesne nie utracili wiecznych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.