loading

4 tydzień zwykły DP

Jezusowi Chrystusowi, który jest bogaty w miłosierdzie, przedstawmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby trwał wiernie przy nauce Jezusa Chrystusa.

2. Módlmy się za rządzących, aby dokładali wszelkich starań w celu poprawy życia najuboższych.

3. W Światowym Dniu Trędowatych módlmy się za wszystkich chorych na trąd, aby znaleźli potrzebną pomoc.

4. Módlmy się za zmarłych misjonarzy i lekarzy, którzy swoje życie oddali w służbie chorym, aby zostali przyjęci do chwały nieba.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchali tego, co do nas mówi Pan i wiernie wypełniali Jego naukę.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych błagań i udziel potrzebnych łask, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.