loading

4 tydzień zwykły

Z ufnością przedstawmy nasze prośby Bogu, który każdego dnia obdarza nas życiem i udziela potrzebnych łask i darów w drodze ku niebieskiej Ojczyźnie.
1. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby idąc drogą Ewangelii, była otwarta na nowe i nieznane dotychczas drogi, jakimi prowadzi ją Duch Święty.
2. Módlmy się za sprawujących władzę, aby powierzone zadania wykonywali w duchu służby i troski, szczególnie o najbiedniejszych i wykluczonych społecznie.
3. Módlmy się za zmagających się z kryzysami i wątpliwościami w wierze, aby znaleźli ukojenie i pokój serca.
4. Módlmy się za osoby żyjące w celibacie, aby doświadczenie czystości otwierało ich serca na miłosierną służbę braciom.
5. Módlmy się za tragicznie zmarłych, aby spotkanie z Jezusem stało się dla nich wprowadzeniem w bramy raju.
6. Módlmy się za nas samych, aby nasze serca były wolne od krytyki i obmowy.
Boże Ojcze, prosimy, wysłuchaj naszego wołania i przemień nasze serca Twoją mocą, abyśmy codziennie wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.