loading

5 tydzień Wielkanocy

Świadomi, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, stajemy przed Nim, aby przedstawić Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, który cieszy się Zmartwychwstaniem Chrystusa, aby głosił swoim wiernym radość paschalną i był znakiem zbawienia dla każdego człowieka.

2. Módlmy się za przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, aby z miłością i odpowiedzialnością służyli Bogu i drugiemu człowiekowi.

3. Módlmy się za słabych w wierze i wątpiących, aby doświadczyli Miłości Boga i spotkali w swoim życiu Jezusa Drogę, Prawdę i Życie.

4. Módlmy się za wszystkich ludzi młodych, którzy poszukują swojej drogi życiowej, aby odnaleźli sens życia i zrealizowali swoje powołanie zgodnie z Wolą Bożą.

5. Módlmy się za wszystkich biorących udział w nabożeństwach majowych, aby dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Bóg udzielił im obfitego błogsławieństwa.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili otworzyć nasze serca na łaskę Bożą i byli świadkami wiary w naszych środowiskach.

Boże Ojcze, okaż dobroć swoim dzieciom i wysłuchaj błagającego Cię ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.