loading

5 tydzień Wielkanocy

Trwając w paschalnej radości, wołajmy w ufnym zawierzeniu Temu, który jest prawdziwym krzewem Winnym, Jezusowi Chrystusowi:

     Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj!

1. Baranku Paschalny, spraw, aby Kościół katolicki w Polsce właściwie odczytywał znaki czasu i skutecznie prowadził dzieło nowej ewangelizacji.

     Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj!

2. Mistrzu i Nauczycielu, otaczaj opieką duszpasterzy, aby wytrwale nieśli światło Ewangelii i to wszystko, co stanowi Polskę, naszym rodakom rozsianym po wszystkich kontynentach.

     Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj!

3. Źródło miłości, dopomóż chrześcijańskim małżonkom przezwyciężać wszelkie kryzysy. Niech we współczesnym świecie będą dowodem na to, że prawdziwa miłość jest możliwa.

     Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj!

4. Pośredniku między Bogiem a ludźmi, spraw, aby naród pierwszego przymierza rozpoznał w Tobie obiecanego Mesjasza.

     Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj!

5. Sprawiedliwy Sędzio, obdarz niewiędnącym wieńcem chwały tych zmarłych, o których pragniemy dziś w szczególny sposób pamiętać.

     Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj!

6. Nasz najwierniejszy Przyjacielu, wspieraj uczestniczących w tej Mszy św. swoją mocą, abyśmy potrafili wyrażać naszą miłość ku Tobie konkretnymi życiowymi postawami i decyzjami.

     Chryste, króluj, Chryste, zwyciężaj!

Panie Jezu, który napełniasz nasze serca wielkanocną radością, przyjmij nasze dziękczynienie i udziel darów, o które wspólnie błagamy. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.