loading

5 tydzień Wielkanocy

Zanieśmy nasze prośby do Chrystusa, który podczas Ostatniej Wieczerzy dał nam przykład, jak mamy wprowadzać w życie jego słowa, i wołajmy z ufnością:

1. Umocnij Kościół swoją obecnością, aby nieustannie ewangelizował wszystkie narody.

2. Wlej w serca wszystkich ustanawiających prawa odwagę, aby w rządzeniu narodami kierowali się przykazaniem miłości.

3. Napełniaj rodziny Twoim Duchem, aby wzrastając w przekonaniu, że są powołane do świętości, ukazywały rzeczywistość nowego Jeruzalem.

4. Daj młodym ludziom mądrość, aby przez gorliwą naukę i prawe wybory stawali się nadzieją i przyszłością Kościoła.

5. Ocieraj każdą łzę z oczu opłakujących swoich bliskich zmarłych, aby ich zostali napełnieni nadzieją, że spotkają się ze swoimi bliskim w Twoim królestwie.

6. Udzielaj nam zrozumienia Twojego słowa, abyśmy przyjmując je otwartym sercem i umysłem, wprowadzali je w życie, stając się coraz bardziej Twoimi wybranymi dziećmi.

Jezu Chryste, który przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie przywróciłeś nam nowe życie, wysłuchaj nas, abyśmy mogli razem z Tobą królować na wieki w domu Twojego i naszego Ojca. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.