loading

5 tydzień Wielkanocy

Świadomi, że jesteśmy Dziećmi Bożymi, stajemy przed Panem, aby przedstawić Mu nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, który cieszy się zmartwychwstaniem Chrystusa, aby głosił swoim wiernym radość Paschalną i był znakiem zbawienia dla każdego człowieka.

2. Módlmy się za przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, aby z miłością i odpowiedzialnością służyli Bogu i drugiemu człowiekowi.

3. Módlmy się za słabych w wierze i wątpiących, aby doświadczyli w swoim życiu miłości Boga i nawiązali osobistą relację z Jezusem Mistrzem Drogą, Prawdą i Życiem.

4. Módlmy się za wszystkich biorących udział w nabożeństwach majowych, aby wraz z pobożnością maryjną rozwijali w sobie maryjnego ducha oddania się Bogu.

5. Módlmy się za wszystkich ludzi młodych, którzy poszukują swojej drogi życiowej, aby odnaleźli sens życia i zrealizowali swoje powołanie zgodnie z wolą Bożą.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy otwierali nasze serca na łaskę Bożą i byli świadkami wiary w naszych środowiskach.

Boże Ojcze, okaż dobroć swoim dzieciom i wysłuchaj błagającego Cię ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest