loading

5 tydzień Wielkanocy DP

Jezus pragnie, byśmy trwali w Nim, tak jak On trwa w nas. Świadomi własnych słabości i niedostatków, ze szczerą pobożnością wołajmy do Niego:

     Chryste, Krzewie Winny, wysłuchaj nas.

1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby nieustannie odnawiali się w wierze i budowali swoje życie na Chrystusie.

     Chryste, Krzewie Winny, wysłuchaj nas.

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby z oddaniem i pokorą wypełniali powierzone im zadania.

     Chryste, Krzewie Winny, wysłuchaj nas.

3. Módlmy się za rządzących, aby podejmowane przez nich decyzje przyczyniały się do budowy pokoju i poszanowania praw wszystkich ludzi.

     Chryste, Krzewie Winny, wysłuchaj nas.

4. Módlmy się za powołanych do życia konsekrowanego, aby rozpoznali głos Boży i mieli odwagę naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i do końca posłusznego Ojcu.

     Chryste, Krzewie Winny, wysłuchaj nas.

5. Módlmy się za tych, którzy żyją w rozpaczy lub depresji, czują się samotni i opuszczeni, aby myśl o miłości Boga stała się dla nich pocieszeniem.

     Chryste, Krzewie Winny, wysłuchaj nas.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy, słuchając słowa Bożego i karmiąc się Ciałem Chrystusa, coraz bardziej upodabniali się do Niego.

     Chryste, Krzewie Winny, wysłuchaj nas.

Dobry Jezu, Ty pragniesz, abyśmy trwali w Tobie na wieki. Wysłuchaj naszego wołania, umocnij naszą wiarę i napełniaj serca swoją miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.