loading

5 tydzień Wielkanocy DP

Do Boga, który zawsze patrzy na nas z miłością, zanieśmy nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za Kościół i za jego duszpasterzy, aby całemu światu dawali świadectwo miłości.

2. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, którzy ze względu na wiarę w Chrystusa ponoszą najwyższą ofiarę, aby byli umacniani przez swoich braci.

3. Módlmy się za rządzących, aby swoimi decyzjami wspierali działania zmierzające do wolności w wyznawaniu swojej wiary.

4. Módlmy się za chorych, aby swoje cierpienie ofiarowali z miłością za tych, którzy, żyjąc w krajach totalitarnych, nie mogą korzystać z sakramentów.

5. Módlmy się za zmarłych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, aby dobry Bóg przyjął ich do swojego królestwa.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, abyśmy, ucząc się od Niego miłowania Boga i drugiego człowieka, stawali się Jego wiarygodnymi świadkami w naszych środowiskach życia i pracy.

Dobry i miłosierny Boże, który przez świadectwo męczenników uczysz nas prawdziwej miłości, wysłuchaj naszej pokornej modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.