loading

5 tydzień Wielkanocy DP

Jezus Chrystus pokazał nam prostą drogę do królestwa niebieskiego. Błagajmy więc naszego Ojca w niebie.

     Jezu, bądź naszą drogą, prawdą i życiem.

1. Prosimy Cię za wszystkich chrześcijan, aby Twoje nauczanie przyjmowali jako prawdę ostateczną, Twoje postępowanie jako wzór do naśladowania będący drogą do zbawienia, a Twoje miłość i bliskość jako źródło łaski dającej życie wieczne.

     Jezu, bądź naszą drogą, prawdą i życiem.

2. Prosimy Cię o pokój i zgodę między narodami, oparte na prawdzie, sprawiedliwości i miłości, aby wszyscy ludzie mogli wieść życie godne dzieci Bożych.

     Jezu, bądź naszą drogą, prawdą i życiem.

3. Prosimy Cię o cnoty umiarkowania i sprawiedliwości dla wszystkich, którzy cieszą się zamożnością, aby potrafili zachować umiar i roztropność w korzystaniu z dóbr materialnych, do których mają dostęp.

     Jezu, bądź naszą drogą, prawdą i życiem.

4. Prosimy Cię za poległych wskutek wojen i konfliktów zbrojnych oraz za wszystkich, którzy odeszli z tego świata i potrzebują naszej modlitwy, aby dobry Bóg przyjął ich do swojej chwały.

     Jezu, bądź naszą drogą, prawdą i życiem.

5. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy przez nasze wybory i postawy ukazywali, że nieustannie dążymy do naśladowania Ciebie, naszego Mistrza, który jest drogą, prawdą i życiem.

     Jezu, bądź naszą drogą, prawdą i życiem.

Wiekuisty Boże, który pragniesz, abyśmy szli drogami, które sam nam wskazujesz, wysłuchaj łaskawie naszego wołania i doprowadź do pełnej jedności z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.