loading

5 tydzień Wielkanocy DP

Przez Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, przedstawmy Ojcu Niebieskiemu pragnienia wspólnoty Kościoła i naszych serc.

     Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy.

1. Jezu, prosimy Cię za wszystkich chrześcijan, aby, widząc, jak bardzo zostali obdarowani, z ufnością powierzali Ci całych siebie i swoich najbliższych.

     Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy.

2. Panie, prosimy Cię za wszystkich diakonów, aby byli oni widocznym znakiem Twojej miłości do wszystkich ludzi.

     Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy.

3. Jezu, prosimy Cię za rządzących państwami, aby szanowali prawo wszystkich ludzi do wyznawania swojej wiary.

     Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy.

4. Panie, prosimy Cię za niewierzących, aby dzięki napotkanym ludziom i Twojej łasce odnaleźli skarb prawdziwej wiary.

     Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy.

5. Jezu, prosimy o Twoje miłosierdzie dla wszystkich, którzy zginęli broniąc ojczystej ziemi przed
najeźdźcą, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym.

     Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy.

6. Panie, prosimy Cię za nas samych, abyśmy byli świadkami Twojej miłości i troski wobec codziennie napotykanych ludzi.

     Wysłuchaj Panie, naszej modlitwy.

Wysłuchaj, Panie, naszych próśb, abyśmy nieustannie wielbili Ojca. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.