loading

5 tydzień Wielkiego Postu

Przez Jezusa Chrystusa, pośrednika nowego i wiecznego przymierza, prośmy Ojca w niebie o potrzebne łaski:

1. O mądrość i odwagę w głoszeniu Bożej prawdy dla papieża [Franciszka] i wszystkich pasterzy Kościoła.

2. O pokój na świecie i pojednanie zwaśnionych narodów.

3. O sprawiedliwe rządy ludzi odpowiedzialnych na wszystkich szczeblach władzy.

4. O miłosierdzie Boże i nawrócenie dla żyjących w zakłamaniu.

5. O odwagę do stawania w prawdzie wobec Boga i ludzi dla nas tu zebranych.

Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj próśb swojego ludu i udziel mu darów koniecznych do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.