loading

5 tydzień Wielkiego Postu

Jezusowi, który stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, przedstawmy nasze prośby:

     Chryste, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

1. Jezu, napełnij papieża Franciszka swoim Świętym Duchem, niech umacnia wszystkich pasterzy Kościoła w wykonywanej przez nich posłudze dla dobra ich wiernych.

     Chryste, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

2. Jezu, daj siłę i wytrwałość w wierze prześladowanym chrześcijanom, niech moc płynąca z krzyża przynosi im pocieszenie i łaskę przebaczenia względem prześladowców.

     Chryste, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

3. Jezu, napełnij rządzących swoją mądrością, niech wykonują powierzone im obowiązki z pokorą i świadomością, że otrzymali władzę od Boga dla czynienia dobra.

     Chryste, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

4. Jezu, udziel łaski skruchy ludziom trwającym w grzechu ciężkim i wątpiącym w Twoją miłość do nich, niech doświadczą miłosierdzia w sakramencie pokuty i odmienią swoje życie i postępowanie.

     Chryste, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

5. Jezu, obdarz naszych zmarłych pokojem, niech oswobodzeni z więzów śmierci otrzymają życie wieczne.

     Chryste, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

6. Jezu, udziel nam łaski oczyszczenia z pozorów i nieprawdy w naszym życiu, niech czas Wielkiego Postu pomoże nam jeszcze bardziej szukać Twojej obecności w naszej codzienności.

     Chryste, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

Jezu Chryste, uwielbiamy Cię za Twoje posłuszeństwo i śmierć krzyżową, którą wyjednałeś nam zbawienie. Dziękujemy Ci i wierzymy, że w swojej dobroci wysłuchasz naszego wołania. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.