loading

5 tydzień Wielkiego Postu

Do Boga, który zawsze jest gotowy nam przebaczać i czyni dla nas wielkie rzeczy, zanieśmy ufne prośby:

1. Módlmy się za papieża Franciszka i naszych biskupów, aby umocnieni słowem Bożym wspierali wątpiących.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby wszystkie inicjatywy podejmowane na rzecz obrony wiary katolickiej spotkały się z szacunkiem i akceptacją.

3. Módlmy się za ludzi wykluczanych, pogardzanych i zepchniętych na margines społeczny, aby chrześcijańskie spojrzenie wierzących przywróciło im godność i właściwe miejsce w społeczeństwie.

4. Módlmy się za wszystkich pragnących szczerego nawrócenia, by na swojej drodze spotkali ludzi, którzy wskażą im właściwą drogę powrotu do Boga i Kościoła.

5. Módlmy się za cierpiących w czyśćcu, by czerpiąc z owoców Męki Chrystusa, dostąpili życia wiecznego.

6. Módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy dobrze wykorzystali kończący się okres Wielkiego Postu i przygotowali serca na wydarzenia paschalne.

Panie Boże, ty napełniasz łaską nasze życie. Wysłuchaj próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.