loading

5 tydzień Wielkiego Postu

Do Chrystusa, który jest naszym zmartwychwstaniem i życiem, zanieśmy ufne modlitwy i wspólnie wołajmy:

     Wysłuchaj nas, Chryste, nasze życie.

1. Panie, Ty udałeś się do Jerozolimy, aby podjąć mękę i wejść do chwały, doprowadź swój Kościół do wiekuistej Paschy.

     Wysłuchaj nas, Chryste, nasze życie.

2. Panie, Ty przyszedłeś, aby zburzyć mur niezgody pomiędzy wyznawcami różnych religii, obdarz pokojem wszystkie narody świata, aby ustały prześladowania na tle religijnym i rasowym.

     Wysłuchaj nas, Chryste, nasze życie.

3. Panie, Ty obiecałeś, że Ci, którzy w Ciebie wierzą, ujrzą chwałę Bożą, dodaj siły i męstwa wszystkim, którzy przebywają w szpitalach i hospicjach, aby z nadzieją znosili swoje cierpienia w zjednoczeniu z Twoją męką.

     Wysłuchaj nas, Chryste, nasze życie.

4. Panie, Ty odchodziłeś na górę, aby w samotności modlić się do Ojca, rozpal ducha modlitwy w sercach młodych ludzi, aby w ten sposób pogłębiali swoją relację z Tobą.

     Wysłuchaj nas, Chryste, nasze życie.

5. Panie, Ty wskrzesiłeś z martwych swojego przyjaciela Łazarza, wskrześ do życia wiecznego naszych zmarłych braci i siostry.

     Wysłuchaj nas, Chryste, nasze życie.

6. Panie, Ty wisząc na krzyżu, pozwoliłeś, aby żołnierz przebił Twój bok, otwórz przed nami bramy swego miłosierdzia i odpuść nam nasze liczne grzechy.

     Wysłuchaj nas, Chryste, nasze życie.

Panie Jezu Chryste, jedyna nasza nadziejo wśród zmienności świata, przyjmij nasze pokorne prośby i dozwól nam znaleźć u Ciebie wsparcie w każdej ludzkiej potrzebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.