loading

5 tydzień Wielkiego Postu DP

Najlepszy Ojcze, który w Chrystusie przygarniasz nas do siebie, wysłuchaj naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy.

      Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze!

1. Prosimy Cię za Kościół Boży, aby był znakiem Nowego Przymierza dla wszystkich ludzi.

      Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze!

2. Prosimy Cię za pasterzy Kościoła, aby przez swoje nauczanie wskazywali ludziom drogę pojednania z Bogiem.

      Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze!

3. Prosimy Cię za sprawujących jakąkolwiek władzę, aby poznali, że różnoraka działalność Kościoła ma na celu zwycięstwo dobra w świecie.

      Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze!

4. Prosimy Cię za wątpiących i zabłąkanych, aby otwarli się na bogactwo Bożego słowa i odkryli prawdziwy sens życia.

      Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze!

5. Prosimy Cię za zmarłych, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i żyli w wiecznej radości i pokoju.

      Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze!

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy razem z Chrystusem przyjmowali trud codziennego obumierania naszego egoizmu i zadufania w sobie, a przez to przynosili obfity owoc miłości wobec Boga i bliźniego.

      Wysłuchaj nas, miłosierny Ojcze!

Boże, który dałeś nam Nowe Przymierze, aby wprowadzić nas we wspólnotę życia, wysłuchaj naszej modlitwy, którą do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.