loading

5 tydzień Wielkiego Postu DP

Do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie, zanieśmy nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, za rekolekcjonistów i spowiedników, aby z mocą głosili Boże miłosierdzie.

2. Módlmy się za misjonarzy, którzy, przyjmując krzyż misyjny, na całym świecie głoszą Dobrą Nowinę.

3. Módlmy się za rządzących, aby swoimi rozporządzeniami wspierali kobiety w dążeniu do respektowania ich praw.

4. Módlmy się za osoby wykorzystywane i cierpiące z powodu niesprawiedliwości społecznej, aby znalazły potrzebną pomoc.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w obecności naszego Boga, kochającego Ojca.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zwątpili w Bożą miłość.

Panie Jezu Chryste, usłysz nasze modlitwy i udziel nam łask, o które Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.