loading

5 tydzień Wielkiego Postu DP

Bóg pragnie obdarzać wszystkich ludzi pełnią życia przez swojego Ducha. Z ufnością prośmy Go o wszelkie potrzebne nam dary.

     Wysłuchaj nas Panie, Dawco życia!

1. Prosimy Cię za pasterzy Twojego Kościoła, aby niestrudzenie przypominali światu o tym, co czeka nas po śmierci ciała.

     Wysłuchaj nas Panie, Dawco życia!

2. Prosimy Cię za ustanawiających prawo, aby zawsze pamiętali o tym, że tylko Ty jesteś Panem życia i śmierci człowieka.

     Wysłuchaj nas Panie, Dawco życia!

3. Prosimy Cię za osoby, które odkładają przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, aby, ufając Bożemu miłosierdziu, bez lęku skorzystały z tego źródła łaski i duchowego odrodzenia.

     Wysłuchaj nas Panie, Dawco życia!

4. Prosimy Cię za ludzi przeżywających ból z powodu śmierci najbliższych, aby dzięki wierze w zmartwychwstanie ciała doznali pocieszenia.

     Wysłuchaj nas Panie, Dawco życia!

5. Prosimy Cię za zmarłych, którzy odeszli z tego świata niepojednani z Bogiem i ludźmi, aby dzięki wstawiennictwu świętych mogli wejść do królestwa niebieskiego.

     Wysłuchaj nas Panie, Dawco życia!

6. Prosimy Cię za nas, abyśmy, przygotowując się do świąt wielkanocnych, dbali przede wszystkim o przygotowanie duchowe i rozwój naszej relacji z Bogiem.

     Wysłuchaj nas Panie, Dawco życia!

Boże, Ty przez tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna objawiłeś nam swoją miłość i ukazałeś ostateczny cel naszego istnienia. Wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy, i przez udział w Jego cierpieniach doprowadź nas do pełnej jedności z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest