loading

5 tydzień Wielkiego Postu DP

Bóg pragnie obdarzać wszystkich ludzi pełnią życia przez swojego Ducha. Módlmy się, aby zostały przyjęte dary Jego miłości.

     Daj nam nowe życie!

1. Prosimy Cię za Kościół święty, aby, odczytując i pełniąc Twoją wolę, kroczył pewną drogą do zbawienia.

     Daj nam nowe życie!

2. Prosimy Cię za papieża, biskupów, prezbiterów, aby niestrudzenie przypominali światu o rzeczach ostatecznych.

     Daj nam nowe życie!

3. Prosimy Cię za ustanawiających prawo w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby pamiętali o tym, że tylko Ty jesteś Panem życia i śmierci człowieka.

     Daj nam nowe życie!

4. Prosimy Cię za osoby, które nierozważnie odkładają przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, aby bez lęku zbliżyły się do tego źródła łaski.

     Daj nam nowe życie!

5. Prosimy Cię za ludzi przeżywających ból z powodu śmierci najbliższych, aby zmartwychwstanie Jezusa było dla nich źródłem nadziei i ukojenia.

     Daj nam nowe życie!

6. Prosimy Cię za nas, abyśmy gorliwie przygotowywali się do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

     Daj nam nowe życie!

Boże, Ty przez tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna objawiłeś nam swoją miłość i ukazałeś ostateczny cel naszego istnienia. Wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.