loading

5 tydzień zwykły

Bogu, który jedynie jest dobry i pragnie naszego szczęścia, przedstawmy nasze pokorne
i ufne modlitwy.

1. Dla całej wspólnoty Kościoła o umocnienie wiary, nadziei i miłości.

2. Dla możnych tego świata o umiejętność dzielenia się dobrami z potrzebującymi.

3. Dla dźwigających krzyż choroby o siłę do jego codziennego podejmowania, a także o otwartość i zrozumienie przez bliskich.

4. Dla polegających tylko na sobie o łaskę pokory i ufności Bogu.

5. Dla zmarłych o Boże miłosierdzie i życie wieczne.

6. Dla nas samych o obfite owoce duchowe uważnego czytania i słuchania Ewangelii.

Panie Boże, Tobie polecamy to, co kryją nasze serca. Wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.