loading

5 tydzień zwykły

Pan powołuje nas, abyśmy byli Jego uczniami i świadkami Jego Zmartwychwstania. Wołajmy do Niego:

1. Módlmy się za Papieża Franciszka i całe duchowieństwo, aby byli posłuszni słowu Pana.

2. Módlmy się za młodych ludzi, których Pan wzywa do życia kapłańskiego i zakonnego, aby z odwagą poszli Jego śladami.

3. Módlmy się za rządzących, a szczególnie kierujących naszą Ojczyzną, aby szukali dobra i pokoju dla wszystkich narodów.

4. Módlmy się za niewierzących w Chrystusa Zmartwychwstałego, aby doświadczyli Jego obecności i miłości.

5. Módlmy się za tych, których Pan powołał do wieczności, szczególnie w ostatnim czasie, aby cieszyli się oglądaniem świętości Boga.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy ufali Bożemu łowu i w naszej codzienności wiernie szli za Jezusem.

Panie, Ty zapraszasz nas do bliskiej relacji z Tobą, wysłuchaj nas i otwieraj nasze serca, abyśmy zawsze odpowiadali na Twoje wezwanie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.