loading

5 tydzień zwykły

Chrystus Pan powołał swoich uczniów, aby całemu światu zanieśli orędzie Ewangelii, prośmy Go pokornie, wołając:

      Niech Twoje słowo będzie naszą pochodnią.

1. Prosimy Cię za Kościół prześladowany w różnych częściach świata, spraw, aby dzięki Twojej łasce wytrwale dawał świadectwo o Tobie.

      Niech Twoje słowo będzie naszą pochodnią.

2. Prosimy Cię za narody Europy, które usunęły wartości religijne ze swoich granic, odnów w nich chrześcijańskiego ducha, aby wartości, na których została zbudowana ich kultura i cywilizacja, na nowo doceniono.

      Niech Twoje słowo będzie naszą pochodnią.

3. Prosimy Cię za mieszkańców Izraela, którzy są członkami Twojego Pierwszego Ludu Bożego, aby i oni uznali w Jezusie Mesjasza, na którego czekają.

      Niech Twoje słowo będzie naszą pochodnią.

4. Prosimy Cię za małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, abyś pokazał im, w jaki sposób mają realizować swoje rodzicielskie powołanie.

      Niech Twoje słowo będzie naszą pochodnią.

5. Prosimy Cię za tych, którzy w sposób nagły odeszli z tego świata, racz im przebaczyć ich grzechy i przyjąć ich do królestwa niebieskiego.

      Niech Twoje słowo będzie naszą pochodnią.

6. Prosimy Cię za nas samych, abyśmy każdego dnia znajdowali umocnienie w Twoim słowie, które ma być dla nas światłem na ścieżkach naszego życia.

      Niech Twoje słowo będzie naszą pochodnią.

Panie Jezu Chryste, Ty obiecałeś, że pozostaniesz z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, umocnij naszą nadzieję i wysłuchaj próśb, które z wiarą do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków.

Amen