loading

5 tydzien zwykły DP

Bóg nie powołał człowieka do życia w samotności, ale we wspólnocie. Pamiętając o tym, prośmy Go w intencjach Kościoła i całej ludzkiej społeczności.

     Wysłuchaj nas, Panie, nasza światłości.

1. Panie, prosimy Cię, spraw, aby chrześcijanie przez przykład swojego życia wskazywali światu Ciebie.

     Wysłuchaj nas, Panie, nasza światłości.

2. Panie, prosimy Cię, spraw, aby ustanawiający prawa szczerze zabiegali o prawdziwy ład społeczny zgodny z Twoim zamysłem.

     Wysłuchaj nas, Panie, nasza światłości.

3. Panie, prosimy Cię, spraw, aby chorzy na całym świecie byli otoczeni dobrą opiekę medyczną, a w doświadczanym cierpieniu jednoczyli się z Tobą, ofiarując je za Twój Kościół i ludzi, którzy z niego odeszli.

     Wysłuchaj nas, Panie, nasza światłości.

4. Panie, prosimy Cię, spraw, aby wolontariusze pomagający ludziom w różnych trudnych sytuacjach doświadczali autentycznej radości i byli szanowani w środowisku, w którym żyją i pracują.

     Wysłuchaj nas, Panie, nasza światłości.

5. Panie, prosimy Cię, spraw, aby wszyscy nasi bliscy zmarli mogli radować się przebywaniem z Tobą na wieki.

     Wysłuchaj nas, Panie, nasza światłości.

6. Panie, prosimy Cię, spraw, abyśmy zawsze byli otwarci na słuchanie Ciebie i, pełniąc Twoją wolę, przyczyniali się do zbawienia całego świata.

     Wysłuchaj nas, Panie, nasza światłości.

Boże, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i sprawiedliwość, wysłuchaj nas i udziel nam tego, o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

jest