loading

5 tydzień zwykły DP

Do Boga Ojca, który czuwa nad swoimi dziećmi, zanieśmy pokorne prośby.

1. Módlmy się za papieża Franciszka, aby z mocą prowadził Kościół Święty do celu, jakim jest zbawienie każdego człowieka.

2. Módlmy się za rządzących, aby dostrzegali potrzebujących pomocy i dokładali wszelkich starań, aby udzielić im odpowiedniego wsparcia.

3. Módlmy się za personel medyczny, aby z cierpliwością i pokorą służył wszystkim cierpiącym.

4. Módlmy się za wszystkich chorych i cierpiących, aby napełnieni mocą Ducha Świętego, swoje cierpienie ofiarowali w intencji misji i misjonarzy.

5. Módlmy się za tych, którzy odeszli do Pana, aby mogli cieszyć się radością nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pełni wiary, nadzieli i miłości, wiernie trwali przy Chrystusie.

Dobry Boże, wysłuchaj naszych próśb i udziel nam łask, o które Cię prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.