loading

5 tydzień zwykły

Zjednoczeni we wspólnej modlitwie przedstawmy Bogu, który przychodzi nam z pomocą, nasze prośby i błagania.
1. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i prezbiterów, aby głosząc światu Ewangelię, byli silni mocą Bożą i otwarci na działanie Ducha Świętego.
2. Módlmy się za cierpiących z powodu braku żywności, wody czy klęsk żywiołowych, aby otrzymali niezbędną pomoc i wsparcie.
3. Módlmy się za sprawujących władzę sądowniczą, aby mądrze stosowali przepisy prawa, przyczyniając się do budowania ładu społecznego.
4. Módlmy się za dzieci dotknięte cierpieniem choroby, aby zostały otoczone należytą troską i mogły wrócić do pełni zdrowia.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili przebaczenia win i mogli wychwalać Boga w wieczności.
6. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że mamy być solą ziemi i światłem świata.
Boże, który chcesz naszego dobra i szczęścia, przyjmij nasze prośby i wysłuchaj wołania Twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.