loading

6 sierpnia – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Przez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa, który w tajemnicy Przemienienia dał nam nadzieję nieśmiertelności, zanieśmy do Boga Ojca nasze prośby:
1. Módlmy się za Kościół, aby umacniany wiarą w paschalne zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią prowadził Lud Boży do królestwa światła i życia.
2. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych i pozbawionych religijnej wolności, aby w doświadczeniu Krzyża pozostali wierni Ewangelii, dając świadectwo przebaczającej miłości.
3. Módlmy się o jedność i pokój dla Polaków, abyśmy solidarnie podejmowali troskę o wspólne dobro i przekazywali narodowe wartości przyszłym pokoleniom.
4. Módlmy się za osoby i organizacje zaangażowane w obronę życia, aby strzegły powołania rodziny w służbie miłości, zgodnie z zamysłem Stwórcy.
5. Módlmy się za umierających, aby z ufnością złożyli swoje życie w ręce Miłosiernego Ojca i w pokoju zakończyli etap ziemskiego pielgrzymowania.
6. Módlmy się za nas, uczestniczących w świętej liturgii, aby Jezus mocą eucharystycznego pokarmu przemieniał nasze serca, a Duch Święty upodabniał nas do Niego.
Błogosławimy Ciebie, Boże, najlepszy Ojcze, który powołujesz dzieci Kościoła do życia w chwale. Wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy przez Twojego Umiłowanego Syna Chrystusa, Pana naszego. Amen.