loading

6 tydzień Wielkanocny

Zgromadzeni wokół Chrystusowego ołtarza i posileni Jego słowem z wiarą wołajmy do naszego Pana.

     Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

1. Prosimy Cię, Panie, aby Kościół zachowywał i wiernie przekazywał Twoje słowo.

     Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

2. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich, których powołujesz do świętości: w małżeństwie, kapłaństwie, życiu konsekrowanym, samotności. Niech wypełnianie powołania prowadzi do spotkania z Tobą.

     Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

3. Prosimy Cię, Panie, aby szukający Ciebie byli przygotowani na Twoje powtórne przyjście.

     Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

4. Prosimy Cię, Panie, za osoby, które są zniewolone przez różne nałogi, aby odkrywając swoje uzależnienia, mieli siłę do ich porzucenia i całkowitego z nimi zerwania.

     Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

5. Prosimy Cię, Panie, aby ci, którzy już od nas odeszli, mogli cieszyć się oglądaniem Twojego oblicza w domu Ojca.

     Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

6. Prosimy Cię, Panie, aby nasze serca zostały napełnione Twoim pokojem i dzięki temu promieniowały Twoją łaską na wszystkich, z którymi się spotykamy.

     Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas.

Panie Jezu, który pokazałeś nam, jak wypełniać wolę Ojca, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy kiedyś mogli się zjednoczyć z Tobą w chwale nieba. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.