loading

6 tydzień Wielkanocy

Uczestnicząc w Uczcie Bożego słowa i Ciała Pańskiego, módlmy się wytrwale do Boga, który jest miłością.

1. Módlmy się za członków Kolegium kardynalskiego, aby powierzone im zadania wypełniali jak najlepiej dla dobra Kościoła i całej rodziny ludzkiej.

2. Módlmy się za sprawujących władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w naszym państwie, aby ich działania przyczyniały się do rzeczywistego i trwałego dobra narodu.

3. Módlmy się za ludzi pogrążonych w nałogach, aby zdołali się od nich uwolnić i ich życie nabrało nowego blasku.

4. Módlmy się za przygotowujących się do zawarcia małżeństwa, aby mądrze wykorzystali okres narzeczeństwa, zachowując czystość serca.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili udziału w liturgii nieba.

6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy przez zachowywanie przykazań odpowiadali naszą miłością na miłość Bożą.

Boże, który w swojej miłości stworzyłeś świat i nieustannie go zachowujesz w istnieniu, wysłuchaj naszego wołania, które z pokorą Ci przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.