loading

6 tydzień Wielkanocy

Chrystus, który objawił nam wolę swojego Ojca, nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Przepełnieni radością z tego, że możemy przebywać z naszym Panem i Mistrzem, zanieśmy do Niego nasze gorące prośby:

1. Za kapłanów, aby swoją posługą świadczyli o miłości Boga do każdego człowieka.

2. Za wywołujących wojny i przyczyniających się do ich trwania, aby dzięki łasce Bożej mogli zmienić swoje postępowanie, co przyczyni się do nastania pokoju na świecie.

3. Za ludzi samotnych, aby w Chrystusie odnaleźli swojego najwierniejszego Przyjaciela i dzięki temu otworzyli się na relacje z innymi ludźmi.

4. Za naukowców, aby Duch Święty otworzył ich umysły i serca na rozpoznanie Prawdy w tym, czym się zajmują.

5. Z tych, którzy już odeszli z tego świata, aby dostąpili radości życia wiecznego.

6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy dawali światu świadectwo przynależności do Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, który wysłuchujesz pragnień naszych serc, wysłuchaj naszego pokornego wołania i spraw, abyśmy zawsze w naszym życiu podążali za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.