loading

6 tydzień Wielkanocy DP

Bóg pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali, dając nam jednocześnie przykład prawdziwej miłości. Jego Ojcowskiemu Sercu przedstawmy nasze prośby.

     Prowadź nas, Panie, drogą miłości!

1. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla wszystkich wierzących, abyśmy mogli dobrze wypełnić przykazanie miłości.

     Prowadź nas, Panie, drogą miłości!

2. Módlmy się o łaskę wiary dla tych, którzy nie spotkali jeszcze Chrystusa, i o nawrócenie dla wszystkich, którzy od Niego odeszli.

     Prowadź nas, Panie, drogą miłości!

3. Módlmy się o ofiarną miłość w małżeństwach i w rodzinach, aby były wspólnotami zbudowanymi na wartościach nieprzemijających.

     Prowadź nas, Panie, drogą miłości!

4. Módlmy się o siłę w znoszeniu cierpienia dla chorych, samotnych i dotkniętych różnymi życiowymi przeciwnościami.

     Prowadź nas, Panie, drogą miłości!

5. Módlmy się o dar życia wiecznego w królestwie niebieskim dla wszystkich zmarłych, a w szczególności dla ludzi bliskich naszemu sercu.

     Prowadź nas, Panie, drogą miłości!

6. Módlmy się za nas samych o zdolność miłowania Boga i bliźniego miłością, której przykład dał nam Jezus Chrystus.

     Prowadź nas, Panie, drogą miłości!

Boże, który pierwszy nas umiłowałeś i posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, wysłuchaj modlitwy swoich dzieci i uczyń nas gotowymi na przyjęcie darów, których z ufnością oczekujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.