loading

6 tydzień Wielkanocy DP

Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie mogli doświadczyć zbawienia; ufając Jego miłości, prośmy Go o potrzebne łaski.

     W Tobie jest zbawienie!

1.Panie, udziel biskupom, prezbiterom i diakonom swojego Ducha, aby głoszone przez nich słowo poruszało ludzkie serca i ukazywało im Twoją miłość.

     W Tobie jest zbawienie!

2.Panie, posyłaj swojego Ducha wszystkim przygotowującym się do sakramentu bierzmowania, aby, korzystając z Jego pomocy, służyli Tobie z całego serca.

     W Tobie jest zbawienie!

3. Panie, umocnij prześladowanych ze względu na przynależność i miłość do Ciebie, aby ich świadectwo życia zgodne z Ewangelią przemieniało serca oprawców.

     W Tobie jest zbawienie!

4. Panie, porusz serca kierujących systemami zniewolenia społecznego i daj im opamiętanie.

     W Tobie jest zbawienie!

5. Panie, udziel nieochrzczonym Twojej łaski, aby przez wewnętrzną uczciwość i czystość serca, prowadzeni przez Twego Ducha, zbliżali się do poznania pełni Prawdy.

     W Tobie jest zbawienie!

6. Panie, daj nam taką siłę ducha, abyśmy bez lęku stawali w obronie sprawiedliwości i z mocą przyznawali się do wiary w Jezusa.

     W Tobie jest zbawienie!

Panie, który uzdalniasz wszystkich wierzących w Ciebie do odważnego wyznawania swojej wiary, wysłuchaj próśb swojego ludu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.