loading

6 TYDZIEŃ WIELKANOCY

Zwróćmy nasze serca do Boga, którego sławić będą ludy całej ziemi, i prośmy Go w naszych codziennych potrzebach:
Wysłuchaj nas, Panie.
1. Za Kościół święty, aby trwał w jedności i był świadkiem dla współczesnego świata, że prawdziwy pokój można osiągnąć tylko w mocy Ducha Świętego.
Wysłuchaj nas, Panie.
2. Za duszpasterzy, aby swoim życiem i głoszeniem słowa przyczyniali się do wzrostu miłości i Bożej chwały wśród wiernych.
Wysłuchaj nas, Panie.
3. Za nauczycieli i wychowawców, aby przekazując wiedzę, ukazywali również prawdziwe wartości, jakie budują w wychowankach odpowiedzialność za swój własny rozwój duchowy i moralny.
Wysłuchaj nas, Panie.
4. Za wszystkie Matki w dniu ich święta, aby otrzymywały odpowiednie wsparcie społeczeństwa oraz szacunek i miłość swych dzieci.
Wysłuchaj nas, Panie.
5. Za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia mogli cieszyć się Bożą chwałą w niebieskim Jeruzalem.
Wysłuchaj nas, Panie.
6. Za nas zebranych w tej świątyni, abyśmy całym sercem miłowali Boga i zachowywali Jego naukę, oczekując przyjścia Chrystusa w chwale.
Wysłuchaj nas, Panie.
Panie, nasz Boże, Ciebie wysławiają ludy i wszystkie narody oddają Ci chwałę, zmiłuj się nad nami i błogosław nam, udzielając swojej przemożnej pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.