loading

6 tydzień zwykły

Dobremu Bogu, który wie, czego nam potrzeba, wpierw, zanim Go poprosimy, przedstawmy
nasze modlitwy.

1. Boże, Dobroci nieskończona, wspomagaj swój Kościół, aby wszyscy ludzie weszli do Królestwa Twego Syna.

2. Boże, Dobroci nieskończona, wejrzyj na potrzeby wszystkich ludzi i spraw, by w Tobie znaleźli pełnię szczęścia i zbawienia.

3. Boże, Dobroci nieskończona, zachowaj od złego naszych bliskich, aby nigdy nie odeszli od Twojej miłości.

4. Boże, Dobroci nieskończona, okaż swoją łaskę tym wszystkim, którzy Cię szukają, aby pełni radości w pokorze Tobie służyli.

5. Boże, Dobroci nieskończona, niech zmarli zostaną opromienieni oglądaniem tej światłości, którą na ziemi poznali przez wiarę.

6. Boże, Dobroci nieskończona, otocz opieką nas, abyśmy naśladowali Twojego Syna, miłując Ciebie i naszych bliźnich.

Dobry Boże i Panie, zanosimy do Ciebie nasze prośby i ufamy, że je wysłuchasz, abyśmy
napełnieni Twoją radością oczekiwali chwały nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.