loading

6 tydzień zwykły

Nasz Zbawiciel chce, byśmy pośród różnych życiowych doświadczeń pokładali nadzieję w Jego łasce. Powierzmy Chrystusowi nasze prośby.

1. Za wszystkich chrześcijan, aby wzrastali w ufności wobec Boga.

2. Za ubogich i głodnych, aby otrzymali pomoc od bliźnich.

3. Za chorych i smutnych, aby doznali umocnienia w trudnościach.

4. Za prześladowanych z powodu Chrystusa, aby umieli przebaczać.

5. Za zmarłych, aby cieszyli się radością nieba.

6. Za nas tu obecnych, abyśmy karmiąc się Eucharystią, zostali nasyceni Bożą miłością.

Panie Jezu Chryste, Tobie powierzamy nasze troski i wołania. Bądź uwielbiony za Twoją opiekę nad każdym człowiekiem, którego stworzyłeś i odkupiłeś. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.