loading

6 tydzień zwykły

Wdzięczni za wszystkie dary otrzymane od Boga, wspólnie wychwalajmy Go słowami:

     Niech będzie chwała Twemu miłosierdziu.

1. Najlepszy Ojcze, Ty posłałeś swojego Syna, aby zjednoczył Twoje rozproszone dzieci, zjednocz swój Kościół, aby z radością głosił Twoją chwałę.

     Niech będzie chwała Twemu miłosierdziu.

2. Ty objawiłeś Świętemu Piotrowi, że Twój Syn jest prawdziwym Bogiem, spraw, aby mieszkańcy naszego kraju wiernie przy Nim trwali, świadomie i odważnie wyznając swoją wiarę.

     Niech będzie chwała Twemu miłosierdziu.

3. Ty dałeś swojemu Synowi władzę uzdrawiania chorych, dopomóż wszystkim cierpiącym, aby odzyskali upragnione zdrowie.

     Niech będzie chwała Twemu miłosierdziu.

4. Ty zechciałeś, aby wszyscy ludzie poznali Ciebie jako swojego Stwórcę, umocnij serca tych, którzy stracili swoich bliskich, aby poznali, że Ty jesteś dla nich kochającym Ojcem.

     Niech będzie chwała Twemu miłosierdziu.

5. Ty dozwalasz, aby rozpadł się nasz doczesny przybytek, daj wszystkim, którzy już odeszli z tego świata, zamieszkać z Tobą na wieki w domu nie ręką ludzką uczynionym.

     Niech będzie chwała Twemu miłosierdziu.

6. Ty chcesz, aby wszystkie stworzenia oddawały Ci cześć, spraw, abyśmy już tutaj na ziemi wychwalali Twoje miłosierdzie i kiedyś zjednoczyli się z Tobą w niebie.

     Niech będzie chwała Twemu miłosierdziu.

Boże, Ty pragniesz przebywać w sercach prawych i szczerych, wysłuchaj naszego wołania i wzbudź w nas pragnienie nieba, abyśmy przez nasze wysiłki i modlitwę, służyli Tobie i przyczyniali się do szerzenia Twojego królestwa w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.