loading

6 tydzień zwykły DP

Do Jezusa Chrystusa, który z miłością patrzy na każdego z nas, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za prezbiterów, osoby zakonne i za misjonarzy, aby z mocą głosili Jezusa Chrystusa, który staje zawsze w obronie najsłabszych.

2. Módlmy się za rządzących, aby w ustanawianych prawach brali pod uwagę ubogich i udzielali im potrzebnego wsparcia.

3. Módlmy się za misjonarzy, którzy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowują się do wyjazdu na misje, aby nie zabrakło im sił i gorliwości.

4. Módlmy się za tych, którzy doświadczają niesprawiedliwości, aby otrzymali potrzebne wsparcie.

5. Módlmy się o życie wieczne dla zmarłych, którzy swoje życie ofiarowali w służbie Ewangelii, aby mogli cieszyć się chwałą nieba.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie byli przyczyną cierpienia naszych bliźnich.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj próśb, które pokornie zanosimy do Ciebie, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.