loading

6 tydzień zwykły

Jako dzieci jednego Ojca, zjednoczeni na wspólnej modlitwie, przedstawmy Bogu pragnienia i prośby nasze i całego świata.
     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.
1. Prosimy za całą rodzinę ludzką, aby postępując zgodnie z prawem wpisanym w serce każdego człowieka, budowała świat oparty na uniwersalnych wartościach.
     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.
2. Prosimy za Ojca świętego, aby umocniony łaską Ducha Świętego nie zaprzestawał głosić światu wymagań, jakie stawia Ewangelia.
     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.
3. Prosimy za misjonarzy i misjonarki, aby nie ustawali w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi.
     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.
4. Prosimy za rodziny, aby swoje codzienne wybory rozeznawały w świetle Słowa Bożego.
     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.
5. Prosimy za uczniów i studentów, aby zdobywana wiedza prowadziła ich do mądrości i dobrego życia.
     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.
6. Prosimy za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, abyśmy troszcząc się o dobra tego świata, nie zapominali o wartościach nieprzemijających.
     Wysłuchaj, Boże, naszego wołania.
Boże, który wiesz, czego nam potrzeba, wysłuchaj naszego wołania i otwórz nasze serca na wypełnianie Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.