loading

7 TYDZIEŃ W CIĄGU ROKU

Z pokorą i ufnością wołajmy do naszego
Ojca w niebie:

1. O dar ewangelicznej miłości dla wszystkich
ochrzczonych, aby w sytuacjach
konfliktów i niesprawiedliwości z Bożą
pomocą przekraczali naturalne prawo
odwetu, przerywając kręgi zła przez przebaczenie
i miłosierdzie.

2. Za osoby konsekrowane i kapłanów
przeżywających kryzysy, kuszonych do
porzucenia powołania, aby dzięki Bożej
łasce i światłu Ducha Świętego zwycięsko
przeszli czas próby, umacniając się
w wierze i zaufaniu Bogu i Jego miłości.

3. O dar pokoju dla świata, aby miłosierny
Bóg oświecał światłem swojej mądrości
wszystkich podejmujących wysiłki
prowadzące do zakończenia konfliktów
zbrojnych i miał w opiece niewinnie cierpiącą
ludność cywilną.

4. O Boże błogosławieństwo dla organizacji
pro-life oraz osób zaangażowanych
w obronę świętości ludzkiego życia, aby
ich wysiłki przyniosły owoce przemiany
myślenia wszystkich promujących kulturę
śmierci.

5. Za zmarłych, aby oczyszczeni w ogniu miłosiernej
miłości mieli udział w szczęściu
aniołów i świętych, na wieki kontemplując
oblicze Boże.

6. Za nas, zjednoczonych na Uczcie Baranka,
abyśmy wierni łasce z radością podejmowali
misję, do której zaprasza nas Bóg,
i wolni od lęku miłowali braci.

Panie, Boże wieczności i czasu, wysłuchaj
nasze modlitwy i ześlij nam Twojego Ducha,
abyśmy we wszystkim widzieli Twoją
miłującą Opatrzność. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.