loading

7 tydzień Wielkanocy

Z wielką ufnością prośmy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który z miłości do nas umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do nieba:

1. Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wiernie prowadzili powierzony im lud do Winnicy Pańskiej.

2. Za wątpiących w miłość Bożą, aby spotkali na swojej drodze ludzi, którzy wskażą im pewną drogę zbawienia.

3. Za dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej oraz za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, aby przyjęcie tych sakramentów umocniło w nich wiarę, nadzieję i miłość.

4. Za rodziny skłócone i kraje pogrążone w wojnach i konfliktach, aby zapanował w nich pokój, zgoda i wzajemne przebaczenie.

5. Za tych, którzy poprzedzili nas do wieczności, aby Miłosierny Bóg otworzył im bramy nieba.

6. Za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy swoim życiem wskazywali na ojczyznę, którą mamy w niebie.

Jezu, prosimy Cię, wysłuchaj próśb zanoszonych z głębi naszych serc i w życiu przyszłym pozwól nam cieszyć się przebywaniem w niebie. Tobie chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków.

Amen.