loading

7 tydzień Wielkanocy

Jezus wstępujący do Ojca zasiada po Jego prawicy. Z ufnością zatem przedstawiamy Mu nasze prośby i błagania:

1. Panie Jezu, proś Ojca za całym Kościołem. Niech Jego członkowie będą wśród dzisiejszego świata zagubionego w konfliktach i przemocy jasnym znakiem prawdziwej miłości Bożej.

2. Panie Jezu, proś Ojca za misjonarzami duchownymi i świeckimi. Niech pragnienie niesienia Dobrej Nowiny o zbawieniu będzie dla nich siłą do przekraczania granic, by głosić Twoje królestwo.

3. Panie Jezu, proś Ojca za tymi, którzy wątpią w Zmartwychwstanie i życie wieczne. Niech łaska Boża i świadectwo życia wielu ludzi wzbudzi w nich żywą wiarę.

4. Panie Jezu, proś Ojca za ludźmi, którzy trwają w żałobie po stracie bliskich. Niech nigdy nie tracą nadziei i z ufnością oczekują na spotkanie z nimi w niebie.

5. Panie Jezu, proś Ojca za tymi, którzy odeszli już z tego świata. Niech w swoim nieskończonym miłosierdziu przygarnie ich do siebie i pozwoli im trwać na wieki w radości nieba.

6. Panie Jezu, proś Ojca za nami, którzy z nadzieją spoglądamy w niebo. Niech to spotkanie podczas liturgii uzdolni nas do niezachwianego przekonania, że niebo jest dla nas i że w Eucharystii doświadczamy go już tu na ziemi.

Panie Jezu Chryste, który jesteś odbiciem chwały Ojca i przez którego Bóg nieustannie dokonuje dzieła zbawienia człowieka, zanieś, prosimy, do tronu Ojca nasze błagania, aby w całym naszym życiu wypełniała się Jego święta wola. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.