loading

7 tydzień Wielkanocy

Przedstawmy nasze prośby zmartwychwstałemu Panu, który nieustannie zaprasza nas do odkrywania Jego obecności w naszym codzienny życiu i wołajmy:

     Chryste, usłysz nas,

     Chryste, wysłuchaj nas.


1. Jezu, Ty swoim uczniom powierzyłeś zadanie głoszenia Dobrej Nowiny, prosimy Cię, udzielaj Twojego światła wszystkim kapłanom, aby byli gorliwymi świadkami Twojej Ewangelii.

     Chryste, usłysz nas,

     Chryste, wysłuchaj nas.


2. Jezu, Ty swoją pracą w Nazarecie uświęciłeś naszą codzienność, prosimy Cię, daj pracownikom i pracodawcom zrozumieć, że odpowiedzialne podejmowanie obowiązków zarówno rodzinnych, jak i zawodowych jest najlepszą drogą uświęcenia każdego człowieka.

     Chryste, usłysz nas,

     Chryste, wysłuchaj nas.


3. Jezu, Ty przez przykład Twojego życia uczysz nas jak być posłusznym woli Ojca, prosimy Cię, spraw, aby wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób są odpowiedzialni za innych, wypełniali swoje obowiązki z szacunkiem wobec osób, pomagając im dokonywać mądrych i rozsądnych wyborów.

     Chryste, usłysz nas,

     Chryste, wysłuchaj nas.


4. Jezu, Ty swoim Zmartwychwstaniem pokonałeś zło i jego sprawcę, prosimy Cię, udzielaj swojej łaski wszystkim, którzy zostali wyzwoleni z niewoli grzechu i zła, aby dzięki Twojej łasce trwali w dobrym życiu.

     Chryste, usłysz nas,

     Chryste, wysłuchaj nas.


5. Jezu, Ty po swoim Zmartwychwstaniu powróciłeś do domu Ojca, aby przygotować nam miejsce, prosimy Cię, przyjmij do niebieskiego królestwa tych, którzy, podobnie jak Ty, już zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę.

     Chryste, usłysz nas,

     Chryste, wysłuchaj nas.


6. Jezu, Ty gromadzisz nas przy swoim ołtarzu, prosimy Cię, rozpalaj nasze serca Twoją miłością i ucz ofiarnie posługiwać naszym bliźnim, abyśmy kiedyś mogli spotkać się z Tobą w domu Ojca w niebie.

     Chryste, usłysz nas,

     Chryste, wysłuchaj nas.


Panie, który spotykasz się z nami w naszych braciach i siostrach, wysłuchaj naszych próśb i otwieraj nas nieustannie na łaski, o które nie potrafimy prosić, a które są nam potrzebne do budowania codziennej relacji z Tobą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.