loading

7 tydzień Wielkanocy DP

Zgromadzeni wokół ołtarza Pańskiego prośmy wszechmogącego Boga, aby wszyscy ludzie doświadczyli zbawienia, które dokonało się w Jezusie Chrystusie zasiadającym po prawicy Ojca.

     Daj nam udział w chwale Nieba.

1. Módlmy się za cały Kościół, aby wiernie wyznawał wiarę w chwalebne zmartwychwstanie i cudowne wniebowstąpienie Zbawiciela.

     Daj nam udział w chwale Nieba.

2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby Pan zachował go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła.

     Daj nam udział w chwale Nieba.

3. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby nie wstydzili się swojej wiary, ale przekazywali ją z odwagą i radością w sposób jasny i zrozumiały.

     Daj nam udział w chwale Nieba.

4. Módlmy się za niewierzących w Boga, aby w szczerości serca czynili to, co dobre, a unikali zła i tak mogli odnaleźć Stwórcę i Ojca wszystkich ludzi.

     Daj nam udział w chwale Nieba.

5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby mogli radować się chwałą świętych w niebie, razem z nimi uwielbiając Boga i Zmartwychwstałego Syna Bożego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

     Daj nam udział w chwale Nieba.

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy zawsze byli złączeni ze zmartwychwstałym i wstępującym do nieba Jezusem Chrystusem.

     Daj nam udział w chwale Nieba.

Boże, wysłuchaj naszych błagań, które zanosimy do Ciebie, rozważając tajemnicę wniebowstąpienia Twojego Jedynego Syna, i spraw, abyśmy mogli przez krzyż i zmartwychwstanie dojść do chwały życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.