loading

7 tydzień Wielkanocy DP

Jezus, wstępując do nieba, pokazał nam nasz cel. Prośmy Go o potrzebne nam łaski na drodze do jego osiągnięcia.

     Wspieraj nas w drodze do nieba!

1. Módlmy się za wierzących w Chrystusa, aby coraz bardziej otwierali swoje serca na Jego miłość i świadczyli o niej z mocą.

     Wspieraj nas w drodze do nieba!

2. Módlmy się za misjonarzy, aby, głosząc innym słowo Boże, sami starali się je wypełniać i w ten sposób jeszcze bardziej przybliżali Boga innym ludziom.

     Wspieraj nas w drodze do nieba!

3. Módlmy się za sprawujących rządy nad narodami, aby uznali Bożą władzę nad sobą i światem oraz pełnili Jego wolę.

     Wspieraj nas w drodze do nieba!

4. Módlmy się za ludzi, którzy nie widzą sensu życia, aby zrozumieli, że każdy człowiek nosi w sobie wielką godność i wieczne powołanie.

     Wspieraj nas w drodze do nieba!

5. Módlmy się za dzieci na całym świecie, aby otoczone miłością i troską wzrastały w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

     Wspieraj nas w drodze do nieba!

6. Módlmy się za nas samych, aby sprawy tego świata nie przeszkodziły nam w świętości życia, która prowadzi nas do nieba.

     Wspieraj nas w drodze do nieba!

Jezu, Ty wstąpiłeś do nieba, aby przygotować tam dla nas miejsce. Wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy, ufając w Twoją dobroć. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Amen.