loading

7 tydzień zwykły

Do Ojca w niebie, który jest łaskawy i gotowy do przebaczenia swoim dzieciom, zanieśmy nasze błagania.

1. Spraw, by wszyscy chrześcijanie żyli prawdziwe w miłości i zachowywali Twoje przykazania.

2. Użycz papieżowi Franciszkowi Ducha mądrości w nauczaniu Ewangelii.

3. Wspomóż skrzywdzonych, aby umieli przebaczyć winowajcom.

4. Pobłogosław miłosiernym, którzy czynią dobro, nie oczekując za to nagrody.

5. Wybaw cierpiących w czyśćcu, by uwielbiali Twoją łaskę i zmiłowanie.

6. Umocnij nas tutaj obecnych, byśmy miłowali naszych nieprzyjaciół.

Ojcze miłosierny, Ty przemieniasz nas swoją miłością, byśmy nie potępiali i przebaczali naszym braciom. Uczyń nasze serca na wzór serca Twojego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.