loading

7 tydzień zwykły

Chrystus Pan nieustannie naskarmi swoim słowem i ciałem, wdzięczni za tak wielkie dary wspólnie wołajmy:

     Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

1. Wysławiamy Cię, Panie, bo aż do końca nas umiłowałeś, prosimy, udziel swojemu Kościołowi Ducha mądrości i pokoju.

     Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

2. Wysławiamy Cię, Panie, bo zostawiłeś nam swoje Ciało na wieczne czasy, spraw, prosimy, aby chrześcijanie często jednoczyli się z Tobą w Eucharystii.

     Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

3. Wysławiamy Cię, Panie, bo przelałeś swoją Krew Nowego Przymierza za nas, prosimy, dodaj odwagi i męstwa tym, którzy są prześladowani z powodu wyznawania Twojego imienia.

     Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

4. Wysławiamy Cię, Panie, bo wszystkie narody wezwałeś do prawdziwej wiary, spraw, prosimy, aby Ci, którzy odrzucają Twoje zbawienie, opamiętali się i uwierzyli w Twoją miłość.

     Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

5. Wysławiamy Cię, Panie, bo obiecałeś nam nagrodę w niebie, prosimy, uwolnij od kary naszych zmarłych, którzy jeszcze wyczekują na spotkanie z Tobą.

     Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

6. Wysławiamy Cię, Panie, bo zawsze troszczysz się o nas, spraw, prosimy, abyśmy dzisiaj potrafli współpracować z Tobą w budowaniu Twojego królestwa na ziemi.

     Chryste, nasz Panie, Ciebie wysławiamy.

Nasz Zbawicielu, Ty nieustannie czuwasz nad nami, prosimy Cię pokornie, abyśmy dzięki Twojej łasce mogli spieszyć z pomocą naszym braciom i w ten sposób zdobywali zasługi na życie wieczne. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków.